Bilimsel Program

KLİMİK 2021, Kongre Öncesi Kurslar

Kongre Öncesi Kurs - 1

Solid Organ Nakliyle İlişkili İnfeksiyonlar

Kongre Öncesi Kurs - 2

Klinik Radyolojik Olgu Tartışmaları: Akciğer İnfeksiyonları

Kongre Öncesi Kurs - 3

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır

KLİMİK 2021, Bilimsel Program: 26-30 Mayıs 2021

×